Người đứng đầu cần xác định rõ vai trò lãnh đạo, nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05

ngày 20/08/2019

Hội nghị đã kết nối với 792 điểm cầu ở địa phương, bao gồm điểm cầu ở một số huyện, xã với tổng số đại biểu tham gia gần 70.000 người. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo Trung ương)

Cùng dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm... và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn đại biểu tại tất cả các điểm cầu tích cực tham gia đóng góp ý kiến làm rõ hơn các nội dung báo cáo nêu, đồng thời chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo và đề xuất những giải pháp khả thi để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân. (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo Trung ương)

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện.

Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các địa phương trong toàn tỉnh.

Các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Nhiều mô hình đã được thực hiện thành công như: “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” (Hà Nam); đeo huy hiệu Bác Hồ, “Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác” (Tây Ninh); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Hải Phòng); “Hũ gạo tình thương”, “Ngày thứ 2 không viết” (Sóc Trăng)...

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Riêng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 4 chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Lâm Đồng, khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh và chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Chia sẻ cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 tại đơn vị mình, các đại biểu cho rằng, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu lãnh đạo chính quyền là nhân tố quan trọng để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả.

Cấp ủy, bí thư cấp ủy có vai trò quyết định trong lãnh đạo tổ chức thực hiện bằng việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nêu gương, đi đầu trong từng việc làm cụ thể. Trong thực hiện cần lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực tiễn tại địa phương, đơn vị để có kết quả thiết thực, cụ thể. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị. (Ảnh Báo Tiền phong).

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị.

Người đứng đầu cần xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương của mình trong thực hiện Chỉ thị 05; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục duy trì, lan tỏa các mô hình, điển hình tiêu biểu, cách làm hay; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm thù địch. Phát huy vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị.

“Điều quan trọng hơn cả, từ những nhận thức đó chuyển thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả việc thực hiện học tập và làm theo Bác” - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị cần chuẩn bị tốt các điều kiện trước thềm đại hội Đảng các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ; thực hiện tốt phong trào “chống rác thải nhựa”; các phong trào thi đua yêu nước...

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với tổ chức thực hiện nội dung các nghị quyết của tỉnh; kết quả học và làm theo Bác phải được thể hiện qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung học và làm theo Bác tuyên truyền thường xuyên trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt; gắn với trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu...


Nguồn: Báo Hà Tĩnh