Ngay 5/4: Thị trường tỷ giá USD tự do tăng mạnh

ngày 05/04/2021

Tỷ giá USD trong ngân hàng thương mại hôm nay cơ bản đi ngang so với mức niêm yết trước. Lúc 9 giờ 10 phút, tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 22.950 - 23.160 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh 80 đồng/USD chiều mua và tăng 30 đồng/USD chiều bán so với giá phiên trước. Cùng thời điểm trên tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch mua - bán quanh mức 23.800 - 23.850 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cơ bản bình ổn, thị trường tự do tăng mạnh.

Tỷ giá một số ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế hôm nay chủ yếu đi ngang so với mức giao dịch hôm qua.

Cụ thể, tỷ giá đồng EUR giảm 29 đồng/EUR cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, giao dịch tại Vietcombank mua - bán ở quanh mức 26.319 - 28.694 đồng/EUR.

Tỷ giá đồng bảng Anh giảm 11 đồng/GBP cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, tại Vietcombank giao dịch mua - bán quanh mốc 31.092 - 32.391 đồng/GBP.

Tỷ giá đồng France Thụy Sĩ giảm 5 đồng/CHF cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, giao dịch tại Vietcombank mua - bán ở quanh mức 23.874 - 24.871 đồng/CHF.

Tỷ giá đồng đô la Canada giảm 32 đồng/CAD cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, giao dịch mua - bán tại Vietcombank giao dịch ở quanh mức 17.901 - 18.649 đồng/CAD.

Tỷ giá đô la Úc tăng 4 đồng/AUD cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, tại Vietcombank giao dịch cùng thời điểm trên mua - bán ở quanh mức 17.130 - 17.846 đồng/AUD.

Tỷ giá Yên Nhật đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với mức niếm yết trước, tại Vietcombank giao dịch mua - bán ở quanh mốc 202 - 212 đồng/JPY.

Nguồn Sao Pháp Luật