Nếu bạn không tin có `báo ứng` thì…

ngày 27/04/2017

Nếu bạn không tin cuộc đời này có `báo ứng` thì hãy xem ngay loạt ảnh này để biết nhé.

Nếu bạn không tin có `báo ứng` thì…

Ô hay, anh đã kịp làm cái gì đâu.

Ô hay, anh đã kịp làm cái gì đâu.


Quả này thì sấp mặt rồi nhóc.

Quả này thì sấp mặt rồi nhóc.

Đừng `chọc` vào người đang không vui.

Đừng `chọc` vào người đang không vui.

`Báo ứng` nó đến nhanh lắm.

`Báo ứng` nó đến nhanh lắm.

Nguồn GDTĐ