Năm 2016 đã xử lý hơn 7000 tỷ đồng nợ xấu

ngày 07/01/2017

Theo báo cáo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý 7.132,722 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước, ngoài nước.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng giám đốc Công ty DATC Dương Thanh Hiền cho biết, trong năm 2016, số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 63 doanh nghiệp; tổng doanh số mua nợ và tài sản là 2.157,363 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; tổng doanh thu là 2.083,632 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận là 385 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước là 315 tỷ đồng.

Năm 2016 đã xử lý hơn 7000 tỷ đồng nợ xấu - 1

Ảnh minh họa

Năm 2016, Công ty tiếp tục phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp.

Theo đó, số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi năm 2016 có tài sản và nợ loại trừ phát sinh không nhiều, kết quả trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 39 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 477,66 tỷ đồng, trong đó: tài sản là 55,675 tỷ đồng, nợ là 415,596 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 6,39 tỷ đồng.

Cũng trong năm, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp Ngân sách nhà nước. Kết quả doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2016 tại 122 DN với giá trị thu hồi đạt 54,184 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch (trong đó: thu từ xử lý tài sản 37,127 tỷ đồng, thu hồi nợ 3,469 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 13,588 tỷ đồng).

Lũy kế từ năm 2004 đến cuối năm 2016, số doanh nghiệp đã được tiếp nhận là 2.628 doanh nghiệp, với giá trị nợ và tài sản tiếp nhận là 4.573,63 tỷ đồng (trong đó giá trị tài sản: 2.268,34 tỉ đồng, giá trị nợ: 2.132,2 tỷ đồng, doanh nghiệp xử lý trước bàn giao: 173,075 tỷ đồng); số doanh nghiệp có tài sản được xử lý là 1.848 doanh nghiệp với giá trị thực tế thu hồi là 664,836 tỷ đồng.

Về công tác mua bán nợ và tài sản, năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý 7.132,722 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước, ngoài nước.

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2016 Công ty đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 24 doanh nghiệp đang trong tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 4 doanh nghiệp chuyển nợ thành vốn góp, thực hiện mới công tác quản trị, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC.

Tính đến cuối năm 2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn 17 doanh nghiệp với doanh thu thoái vốn 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

Nguồn 24h