MBB báo lãi ròng cả năm đạt 8.262 tỷ, nợ xấu giảm xuống 1,08%

ngày 22/01/2021

Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với thu nhập lãi thuần đạt 5.794 tỷ đồng, tăng hơn 18% so cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng gần 25% lên mức 1.090 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng khá 52% khi đạt 267 tỷ đồng.

Ngược lại, có khá nhiều khoản mục đi xuống như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn chỉ vỏn vẹn gần 81 tỷ đồng, lao dốc 62% so cùng kỳ.

Hay thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng chỉ gần 7 tỷ, giảm mạnh 66%; kinh doanh khác giảm gần 9% về mức 475 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động vẫn tăng gần 6% lên 3.235 tỷ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 58% khi chiếm 1.925 tỷ đồng.

Dù vậy, MBB vẫn lãi ròng 1.931 tỷ đồng trong quý 4, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, MBB thu nhập lãi thuần đạt 20.278 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2019. Sau khi trừ chi phí hoạt động 10.555 tỷ (tăng 8,5%) và chi phí dự phòng 6.118 tỷ (tăng 25%). Nhưng MBB vẫn lãi ròng 8.262 tỷ đồng, tăng hơn 5% so năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tiền gửi khách hàng của MBB ghi nhận 310.960 tỷ đồng, tăng 14% so đầu kỳ. Cho vay khách hàng cũng tăng khá hơn 19% lên 298.296 tỷ đồng.

Riêng tăng trưởng cho vay ngân hàng mẹ đạt 18,8% trong năm 2020. Tỷ trọng cho vay bán lẻ trong tổng dư nợ vay tăng lên 42,5% tính đến cuối 2020 so với 37,7% vào 6 tháng đầu 2020 và 38,8% vào cuối 2019.

Dự nợ vay margin tại công ty con mảng môi giới chứng khoán tăng mạnh 53%, đóng góp 1,4% cho dự nợ vay hợp nhất tính đến cuối 2020.

Tăng trưởng cho vay tại MCredit (công ty con mảng tài chính tiêu dùng) quay trở lại đà tăng trưởng tích cực 27% trong quý 4/2020. Dư nợ vay của MCredit vào cuối năm 2020 đạt 10.200 tỷ đồng, tăng 18,9%, đóng góp 3,4% dư nợ vay hợp nhất (không đổi so với cuối 2019).

Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của MBB ghi nhận ở mức 3.247 tỷ đồng, tăng 12% so đầu kỳ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt 124% khi chiếm 1.384 tỷ. Dù vậy, tỷ lệ nợ xấu lại giảm từ 1,15% của đầu kỳ xuống còn 1,08%.


Nguồn: Báo đầu tư