Lao Viet Bank mua 30 triệu USD trái phiếu Chính phủ Lào

ngày 30/07/2014

 Bộ Tài chính Lào và Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LVB), Ngân hàng con do BIDV sở hữu 65% vốn, vừa ký hợp đồng mua bán 30 triệu trái phiếu Chính phủ Lào năm 2014.

 

Lao Viet Bank mua 30 triệu USD trái phiếu Chính phủ Lào

 

Đây là loại trái phiếu ghi danh, phát hành lần đầu với 2 loại kỳ hạn, tối thiểu 50% giá trị trái phiếu kỳ hạn 3 năm, tối đa 50% giá trị trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Tổng mệnh giá trái phiếu là 30 triệu USD. Phương thức thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận, theo đó, tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào cuối kỳ. Thời gian thực hiện chia làm 3 đợt, mỗi đợt 10 triệu USD. Đợt đầu, LVB sẽ thực hiện mua 5 triệu USD kỳ hạn 3 năm và 5 triệu USD kỳ hạn 5 năm.

Hồng Dung

{fcomment}