Lãi suất mua nhà xã hội còn 4,8%/năm

ngày 07/06/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về lãi suất mua nhà xã hội là 4,8%/năm,lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Lãi suất mua nhà xã hội còn 4,8%/năm - 1

Một dự án nhà ở xã hội quận 12, TP HCM - Ảnh: Tấn Thạnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định vềlãi suất muanhà xã hộitại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn đối với lãi suất mua nhà xã hội được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, trong các đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, vào cuối tháng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo đó, trong trường hợp đến 1-6-2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỉ đồng, NHNNsẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỉ đồng của toàn bộ chương trình.

Tính đến 10-3-2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỉ đồng đối với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỉ đồng.

Nguồn 24h