Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức xây dựng Đảng năm 2021

ngày 22/03/2021

Tại Lớp bồi dưỡng này, các học viên được nghe các đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Phó Ban Tuyên giáo, Truyền thông và tổng hợp; Bùi Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự; Đặng Thị Tuyết, UVBTV, CN UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban KTPC và Nguyễn Văn Hải, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phổ biến, quán triệt và nguyên cứu 04 chuyên đề gồm: Nghiệp vụ công tác Tuyên gióa; Nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng; Nghiệp vụ công tác Kiểm tra, Giám sát; Nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Kết thúc Lớp bồi dưỡng, các học viên phải viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập.

Thông qua lớp học này, còn nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, đồng thời tạo sự thống nhất cao trong việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với Đảng bộ 2 Tổng công ty góp phần xây dựng 2 Đảng bộ ngày càng phát triển và vững mạnh.
Dưới đây là một số hình ảnh Lớp bồi dưỡng:

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: