Huyện Đông Sơn quản lý, cách ly và giám sát 1.200 trường hợp để phòng chống dịch bệnh COVID-19

ngày 19/02/2021

Trong đó, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 5 trường hợp; cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú 432 trường hợp. Đã lấy mẫu xét nghiệm cho 47 trường hợp, trong đó, có 46 trường hợp cho kết quả âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Liên quan đến 1 trường hợp ở xã Đông Khê, là F1 đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 2240, huyện Đông Sơn đã thực hiện cách ly tập trung đôi với trường hợp này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16-2 cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, khẩn trương xác minh, truy vết và tiến hành cách ly đối với 69 trường hợp F2, 361 trường hợp F3.

Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn đã thực hiện phun khử khuẩn bằng CloraminB những nơi F1, F2 lưu trú và các địa điểm F1, F2 đã đến; toàn bộ F3 đã cho khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe. Hiện các trường hợp này đã được cơ quan chức năng hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe và cách ly tại gia đình.


Nguồn: Báo t/h