Hải Dương ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2021-2022

ngày 26/11/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã ban hành cấu trúc đề thi môn tổ hợp đối với 6 môn gồm: Địa lý, Lịch sử, Sinh học, Hóa học, tiếng Anh và Vật lý.

Theo đó, nội dung kiến thức đề thi các môn trên thuộc phạm vi chương trình Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9 và không thuộc các nội dung đã được Bộ giảm tải.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (Ảnh minh họa)

Đề thi mỗi môn gồm 15 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Các câu hỏi trong đề thi bảo đảm 4 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

Ở môn tiếng Anh, câu hỏi mức độ nhận biết chiếm 40%, thông hiểu 30%, vận dụng thấp 25%, vận dụng cao 5%.

Ở các môn còn lại, câu hỏi mức độ nhận biết chiếm 33%, thông hiểu 47%, vận dụng thấp 13% và vận dụng cao 7%.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, từ ngày 23/11 đến ngày 2/12/2020, Sở triệu tập đội ngũ giáo viên cấp huyện đã dạy lớp 9 từ 5 năm trở lên, có trình độ chuyên môn giỏi tham gia xây dựng quỹ đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ Văn, đề thi môn Tổ hợp sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương lựa chọn từ 6 môn trên.


Nguồn: Báo Giáo Dục VN