Hà Nội: Xăng dầu giảm mạnh kéo theo CPI tháng 9 giảm

ngày 26/09/2015

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 0,34% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa mới công bố tình hình kinh tế- xã hội Hà Nội 9 tháng năm 2015. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 0,34% so với cùng kỳ.

Trong tháng này, nhóm có chỉ số giá tăng cao nhất là nhóm giáo dục tăng 1,39%. Nhóm hàng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục tăng (tăng 0,13% so với tháng trước).

Hà Nội: Xăng dầu giảm mạnh kéo theo CPI tháng 9 giảm - 1

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 giảm 0,1%

Có hai nhóm hàng có chỉ số giảm là nhóm giao thông giảm mạnh (giảm 3,28%) do giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần vào các ngày 19/8 và 3/9. Trong tháng này, chỉ số giá vàng tăng 3,36% và chỉ số giá USD tăng 2,77% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng năm 2015 tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến 9 tháng đầu năm 2015 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 7,8%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội)ướctính9tháng năm2015 đạt242.584tỷ đồng, tăng11,5% so với cùng kỳ nămtrước.Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn tăng1,2%; vốn ngoài nhà nước tăng 17,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàigiảm1,2% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mớităngtới 37,6% so với cùng kỳ năm 2014 với 14.142 doanh nghiệp được cấp mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, tạm ngừng kinh doanh hay bỏ địa chỉ kinh doanh) còn khá cao: 10.523 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

Ước tính 9 tháng năm 2015,tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hộiđạt 1.479 nghìn tỷ đồng tăng 10,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó, bán lẻ đạt 348 nghìn tỷ đồng tăng 10,5%.

Về du lịch,ước tính 9 tháng năm 2015, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội 1,6 triệu lượt người tăng 13,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng 79%, tăng 11,9% so cùng kỳ, khách đến vì công việc chiếm tỷ trọng 21%, tăng 20,2%.

Nguồn 24h