DIG bị cảnh báo, năm 2013 dòng tiền sẽ thế nào?

ngày 25/06/2013

Nguồn tiền 2013 vẫn chủ yếu đến từ khoản thu các chủ đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, khả năng thu hồi các khoản phải thu là một thách thức của DIG.

 

Ngày 24/6/2013, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã đưa cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) vào diện cảnh báo vì ý kiến chấp nhận từng phần của kiểm toán đưa ra trong báo cáo hợp nhất kiểm toán của công ty này.

 

Theo đó, kiểm toán cho biết DIG chưa thực hiện trích lập dự phòng cho một số khoản nợ phải thu kinh doanh bất động sản quá hạn thanh toán với số tiền ước tính 130,6 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi trước thuế cả năm của công ty vỏn vẹn trên 7 tỷ đồng, lãi sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ 24 tỷ đồng. Nếu trích lập dự phòng, DIG không tránh khỏi một năm thua lỗ khá nặng nề.

 

Ngày 30/5/2013, DIG đã gửi công văn giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán báo cáo hợp nhất năm 2012 của công ty. Theo đó, công ty cho biết đã có lộ trình cụ thể cho khoản phải thu gần 163 tỷ đồng.

 

Vấn đề dòng tiền của DIG vẫn còn gây sự chú ý, khi báo cáo quý 1 cho thấy dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục âm 98 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền giảm từ 260 tỷ đồng đầu năm xuống còn 73 tỷ đồng cuối quý 1.

 

Nam Vĩnh Yên - nguồn tiền và doanh thu chính giai đoạn 2013 - 2015

 

Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) đăng tải ngày 18/6, nghị định 11/2-13/NĐ-CP ngày 14/1/2013 đã mở đường cho các chủ đầu tư chuyển nhượng BĐS đất nền mà không phải xây nhà thô. Quy định nới lỏng này được kỳ vọng giúp DIG giảm thời gian bàn giao đối với các dự án đất nền và biệt thự, nhất là Nam Vĩnh Yên với một phần dự án đã được bán trước đây. Phân tích của VCSC cho rằng, Nam Vĩnh Yên sẽ là nguồn tiền mặt và doanh thu chính trong giai đoạn 2013 - 2015 của DIG.

 

Theo báo cáo hợp nhất quý 1, các khoản phải thu của DIG vẫn trên 1.000 tỷ đồng, đủ sức đáp ứng nhu cầu đầu tư và hoạt động trong năm 2013. Tuy nhiên, vấn đề của DIG là sự chậm trễ trong xin giấy phép sở hữu đất khiến việc thu hồi các khoản phải thu có phần khó khăn.

 

Trong năm 2013, DIG dự kiến sẽ thu về ít nhất 470 tỷ đồng từ liên doanh K&D, Vina Đại Phước và các nhà đầu tư thứ cấp mua dự án Nam Vĩnh Yên.

 

Khả năng thanh lý các khoản đầu tư tài chính

 

Doanh thu tài chính là một "ẩn số" của DIG. Được biết, năm 2013 công ty có dự định thanh lý các khoản đầu tư vào công ty liên kết với tổng giá trị sổ sách 124,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào danh mục đầu tư tài chính mà DIG muốn thanh lý, VCSC cho rằng sẽ khó có thể thoái vốn với nhiều lợi nhuận.

 

Năm 2013, DIG dự kiến sẽ thu về và huy động trên 1.200 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thu chủ đầu tư thứ cấp (65%), 25% đến từ vốn vay, việc thoái vốn và thu nhập từ tiền gửi mỗi khoản chiếm khoảng 5%.

 

Trong khi đó, theo kế hoạch công ty sẽ đầu tư 613 tỷ đồng trong năm 2013 cho các dự án Tổ hợp Chí Linh, Đại Phước, Nam Vĩnh Yên, Thủy Tiên, An Sơn và các dự án khác....

 

Như vậy, nếu theo đúng kế hoạch đề ra, năm 2012 công ty sẽ dư thừa khoảng 624 tỷ đồng tiền mặt trước khi chi trả chi phí hoạt động.

 

Một lần nữa, VCSC lưu ý đến khoản phải thu khách hàng của DIG trên 1.000 tỷ đồng, tương đương 20% tổng tài sản và 127% tổng số tiền ước thu về từ doanh thu dự kiến năm 2013. Chính vì vậy, khả năng thu hồi các khoản phải thu đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thanh khoản năm 2013.

 

Được biết, đến tháng 9/2014, DIG sẽ có 350 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Điều này đòi hỏi công ty phải tính toán kế hoạch dòng tiền ngay từ bây giờ.

 

Minh Thư
Theo Trí Thức Trẻ/HSX/VCSC