Mỗi ngày có 200 DN khó khăn phải ngừng hoạt động

ngày 27/11/2015

Trong 11 tháng, cả nước có 62.713 doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động và hơn 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt sản xuất, kinh doanh. Như vậy, mỗi ngày cả nước lại có khoảng 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Số liệu vừa được Tổng Cục Thống kê công bố, trong tháng 11, cả nước có 9.311 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 52,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% về số doanh nghiệp và tăng 35,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Qua đó tạo việc làm cho hơn 159 nghìn lao động.

Mỗi ngày có 200 DN khó khăn phải ngừng hoạt động - 1

Riêng trong tháng 11 có 4.768 doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng chỉ đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 21,1% so với mức bình quân tháng trước.

Trong tháng 11, cả nước có 2.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.Song lại có đến 4.768 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 827 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động (tăng 21,8%).

Tính chung 11 tháng, cả nước có 86.853 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 538,7 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, có 742,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanhnghiệp thay đổi tăng vốn trong 11 tháng qua đã nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế gần 1,3 triệu tỷđồng.

Đáng ghi nhận là số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay là 18.646 doanh nghiệp, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 8.468 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng Cục Thống kê, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với cácgiải pháp và quyếttâm của Chính phủtrong việc cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng vẫn ở mức cao với 62.713 doanh nghiệp, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Nguồn 24h