Đầu năm 2017 cư dân được kiện đòi sổ đỏ

ngày 24/08/2016

Từ đầu năm 2017, người dân có quyền kiện chủ đầu tư chây ì trong việc làm sổ đỏ cho cư dân.

Đầu năm 2017 cư dân được kiện đòi sổ đỏ - 1

Bộ Tư pháp vừa cho biết, từ ngày 1/1/2017 (thời điểm Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành) các tranh chấp liên quan đến việc cầm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được tòa án thụ lý giải quyết.

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là “quyền tài sản” và được tòa án thụ lý. Như vậy, người dân có quyền kiện chủ đầu tư chây ì trong việc làm sổ đỏ cho cư dân.

Nguồn 24h