Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật

ngày 24/11/2021

Sáng 24-11, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng tiếp ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh, làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số và tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo.

.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chào mừng.

Các doanh nghiệp chuyển đổi số Nhật Bản tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi đến chào xã giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số trường đại học và Tập đoàn của Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Trường Đại học Hiroshima

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Trường Đại học Hiroshima Shinji Kaneko.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/chum-anh-1-so-hoat-dong-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-nhat-1029734.html