Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng cho Quyền Tư lệnh Phòng không - Không quân

ngày 13/08/2021

 Sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (từ tháng 4/2020), ông Vũ Văn Kha vừa được Chủ tịch nước ra quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Quyền Tư lệnh Vũ Văn Kha (bên trái ảnh).

Trung tướng Vũ Văn Kha sinh năm 1963, quê quán huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự.

Ông nhập ngũ năm 1980, sau đó đi học ngành Đào tạo lái máy bay quân sự ở Liên Xô. Giai đoạn 1994-1997, ông theo học lớp Chỉ huy tham mưu không quân cấp Chiến thuật - Chiến dịch tại Học viện Phòng không - Không quân.

Giai đoạn 2009-2014, ông là học viên đào tạo Chỉ huy tham mưu cấp Binh chủng hợp thành và Chỉ huy tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Năm 2015, ông tham gia lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Quá trình quân ngũ, Trung tướng Vũ Văn Kha đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như phi công Su 22, Biên đội trưởng, Phó Phi đội trưởng trong giai đoạn 1984-2008. Giai đoạn 2009-2017, ông giữ các chức vụ Phó Sư đoàn trưởng và Sư đoàn trưởng.

Năm 2017, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2019, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng.

Tháng 1/2020, ông được giao Phụ trách Tư lệnh Quân chủng. Từ tháng 4/2020 đến nay, Trung tướng Vũ Văn Kha được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tháng 8/2021, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Quyền Tư lệnh Vũ Văn Kha.

Nguồn Tienphong