Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vị trí, vai trò của Luật sư

ngày 27/12/2021

'Đội ngũ Luật sư đã nỗ lực hoạt động, cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền...' - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Sáng 25-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu luật sư (LS) toàn quốc lần thứ III.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương giới LS Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong phát biểu, Chủ tịch nước ôn lại: Cách đây 76 năm, ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 46 về tổ chức đoàn thể LS, mở ra một thời kỳ mới trong việc thực hiện quyền bào chữa và nghề LS của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trong Hiến pháp 1946 và các bản hiến pháp về sau hiến định quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự đã tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ LS Việt Nam không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước trong những năm qua.

“Đội ngũ LS đã nỗ lực hoạt động, cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao Liên đoàn LS Việt Nam hai nhiệm kỳ qua đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn LS, các LS trong cả nước. Tập hợp và tổ chức, động viên LS tích cực tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, cộng đồng xã hội, cộng đồng doanh nghiệp với giới LS Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ các khó khăn, thách thức đối với đội ngũ LS trong bối cảnh hiện nay như tỉ lệ LS trên số dân vẫn ở mức thấp; chất lượng hành nghề chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của xã hội; một số LS có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, nhận thức chính trị, có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự…

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ LS cả về số lượng và chất lượng. Hiến pháp 2013, Luật LS năm 2012 đã thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động của LS, tổ chức hành nghề LS. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng khẳng định cần chú trọng công tác xây dựng nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, trong đó có các nghề bổ trợ tư pháp.

LS có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước.

“LS phải luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối nói không với “chạy án”, không có hành vi trái với quy định của pháp luật” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn LS Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng, phát triển đội ngũ LS vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn giỏi để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Từ đó nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của LS đối với xã hội. Góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia trong các tranh chấp pháp lý quốc tế.

Chủ tịch nước mong muốn giới LS Việt Nam “tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đáng với truyền thống đoàn kết, yêu nước, phụng sự nhân dân của các thế hệ LS đi trước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-danh-gia-cao-vi-tri-vai-tro-cua-luat-su-1035821.html