Chủ tịch nước: ĐH Quốc gia TP HCM phải là nơi hội tụ nhân tài

ngày 04/10/2016

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với vai trò là một diễn giả trước sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM trong buổi lễ khai giảng tổ chức ngày 3/10.

Chủ tịch nước: ĐH Quốc gia TP HCM phải là nơi hội tụ nhân tài - 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai giảng ĐH Quốc gia TPHCM ngày 3/10.

Trong hơn 30 phút nói chuyện với sinh viên, giảng viên tại lễ khai khóa năm học mới của Đại học Quốc gia TP HCM với chủ đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Thời cơ phát triển và các thách thức phi truyền thống”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu trường với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước, phải tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong thời kỳ mới.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tiềm năng phát triển của Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt là con người của thời kỳ dân số vàng. Để tận dụng ưu thế này, phải xây dựng nguồn lực trí tuệ để nắm bắt cơ hội từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Trong đó, giáo dục đại học chất lượng cao sẽ có tác động trực tiếp và lan tỏa đến sự phát triển bền vững của đất nước.

“Đại học Quốc gia TP HCM cần phải phát triển ở một tầm cao mới, phải là nơi thu hút nhân tài, hội tụ của các trí tuệ xuất sắc trong giới khoa học, nghiên cứu và giảng dạy. Nhà trường cần khơi dậy khả năng sáng tạo, cống hiến của sinh viên phục vụ cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thời gian tới ĐH Quốc gia TPHCM cần khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục đại học tiên tiến của Việt Nam và phải là đơn vị tiên phong trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại kỹ thuật số.

Hiện nay, ĐH Quốc gia TPHCM là tổ hợp, hệ thống các trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu và đơn vị chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực mạnh với 35 đơn vị thành viên và trực thuộc, trong đó có sáu trường đại học hàng đầu phía Nam, một viện nghiên cứu thành viên và 28 đơn vị trực thuộc hoạt động ở năm lĩnh vực: khoa học, công nghệ, xã hội, kinh tế và khoa học sức khỏe.

Nguồn 24h