Bộ GD&ĐT: Nhiều phương thức có kết quả nhập học là 0%

ngày 12/01/2023

Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, nhiều phương thức xét tuyển của các cơ sở giáo dục Đại học có tỷ lệ thí sinh nhập học là 0% trong năm 2022.

Cụ thể, nếu tính theo tỷ lệ nhập học theo các phương thức xét tuyển, nhiều phương thức có kết quả quả nhập học là 0%; Còn tính theo tỷ lệ nhập học/chỉ tiêu thì một số phương thức xét tuyển có kết quả hơn 0,5% nhưng chưa đến 1%.

Tuyển sinh Đại học năm 2022, có đến gần 20 phương thức xét tuyển được các cơ sở giáo dục Đại học áp dụng. Tuy nhiên, kết quả nhập học của thí sinh chủ yếu ở phương thức xét học bạ và Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).

5 phương thức xét tuyển có tỉ lệ thí sinh nhập học nhiều nhất trong năm 2022.

Năm 2023, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai các giải pháp liên quan trực tiếp tới công tác tuyển sinh Đại học như: Ban hành danh mục thống kê ngành thí điểm, lựa chọn chỉ đưa vào những ngành mới tuyển sinh tốt hoặc có dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai; Hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát lại các ngành tuyển sinh, loại bỏ những ngành đào tạo không còn nhu cầu của xã hội và những ngành mới đào tạo thí điểm kém hiệu quả.

Giữ ổn định quy chế tuyển sinh, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở đào tạo hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tăng độ tin cậy của các hình thức đánh giá, xét tuyển và sự công bằng đối với thí sinh.

Nguồn: phapluatplus.vn