Bộ Công thương cảnh báo việc thoái vốn của Sabeco

ngày 04/11/2016

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Bộ phận quản lý phần vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) có ý kiến với Hội đồng quản trị Tổng công ty rà soát lại kế hoạch thoái vốn đã được Bộ Công Thương chấp thuận và Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, trên cơ sở đó xây dựng phương án thoái vốn của Sabeco tại CTCP Cơ khí và Xây lắp công nghiệp IMECO.

Bộ Công thương cảnh báo việc thoái vốn của Sabeco

Cụ thể, theo đề nghị của Bộ Công thương, phương án thoái vốn của Sabeco tại IMECO cần được thực hiện theo nguyên tắc: thuê tư vấn để thẩm định giá trị phần vốn thuộc sở hữu của Sabeco tại IMECO để làm căn cứ cho giá khởi điểm để thoái vốn.

Trường hợp IMECO chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, đề nghị Sabeco thực hiện thoái vốn theo hình thức đấu giá công khai; trường hợp IMECO đã niêm yết trên sàn chứng khoán, thực hiện các phương thức thoái vốn theo quy định của Luật Chứng khoán (giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận).

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu HĐQT Sabeco thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ của Sabeco và IMECO trong quá trình thực hiện phương án thoái vốn. Theo đó, HĐQT Sabeco có trách nhiệm thẩm tra phương án và tổ chức thực hiện thoái vốn của Sabeco tại IMECO, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông của Sabeco.

Động thái này của Bộ Công thương được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ ý định và kế hoạch mua toàn bộ cổ phần của Sabeco tại IMECO trước khi Sabeco niêm yết trên sàn chứng khoán.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán