Bạn có phải kiểu người 'grab-and-go' khi đi mua sắm?

ngày 14/09/2022

Thuật ngữ grab-and-go ra đời vào khoảng năm 2003, phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị và bán lẻ.

Grab-and-go /ˌɡræb.ənˈɡəʊ/ (tính từ): Tạm dịch: Dễ lấy và mang đi.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa grab-and-go là tính từ được dùng để mô tả hoạt động mua đồ nhanh chóng hoặc để nói về những món đồ có sẵn để người mua lấy một cách nhanh chóng khi không có thời gian.

Theo đó, danh từ grab-and-goer được tạo ra để chỉ một người mua hàng một cách nhanh chóng và không suy nghĩ kỹ do họ không thích mua sắm hoặc không có nhiều thời gian.

Grab-and-go phổ biến trong các lĩnh vực tiếp thị và bán lẻ, nơi bao bì sản phẩm và phương pháp trưng bày là yếu tố quan trọng để thu hút người mua hàng, đặc biệt là các "grab-and-goer".

Thuật ngữ này ra đời vào khoảng năm 2003, ban đầu được dùng để nói những bữa ăn nhanh và dễ mang đi. Hiện nay, thuật ngữ grab-and-go được dùng để nói về tất cả sản phẩm được sản xuất ở dạng "sẵn sàng để mang đi hoặc sử dụng".

Ứng dụng của grab-and-go trong tiếng Anh:

- They sell grab-and-go meals ranging from burritos to Asian chicken salad.

Dịch: Họ bán nhiều món ăn dễ lấy và mang đi, từ burrito cho đến salad gà châu Á.

- The drink container is a new packaging concept designed for the "grab-and-go" generation.

Dịch: Hộp đựng đồ uống là một kiểu bao bì mới được thiết kế cho thế hệ "lấy và mang đi".

Nguồn: zingnews.vn