Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter?

ngày 24/08/2015

Những mạng xã hội khổng lồ như Facebook, Twitter "sống" được là nhờ người dùng. Vậy nếu tính cụ thể thì một người dùng đóng góp bao nhiêu cho những công ty này?

Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 1

Các công ty công nghệ lớn như Facebook, LinkedIn, Amazon, Yelp và Twitter chỉ tồn tại khi có bạn - những người dùng duy trì hoạt động cho họ.

HowMuch.net đã căn cứ vào số lượng người dùng của từng trang kể trên để đánh giá giá trị của công ty đó. Cụ thể, họ tính toán bằng cách lấy vốn hóa thị trường của từng công ty chia cho số lượng người dùng đang hoạt động. Và dưới đây là kết quả:

  Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 2

Amazon

Vốn hóa thị trường: 198 tỷ USD

Số người dùng: 270 triệu

Giá trị người dùng: 733 USD

  Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 3

Alibaba

Vốn hóa thị trường: 217 tỷ USD

Số người dùng: 350 triệu

Giá trị người dùng: 621 USD

Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 4

eBay

Vốn hóa thị trường: 71 tỷ USD

Số người dùng: 152 triệu

Giá trị người dùng: 474 USD

Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 5

Google

Vốn hóa thị trường: 364 tỷ USD

Số người dùng: 2 tỷ

Giá trị người dùng: 182 USD

  Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 6

Facebook

Vốn hóa thị trường: 227 tỷ USD

Số người dùng: 1,4 tỷ

Giá trị người dùng: 158 USD

Bạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 7

CEO tạm thời Jack Dorsey của Twitter

Twitter

Vốn hóa thị trường: 24,4 tỷ USD

Số người dùng: 302 triệu

Giá trị người dùng: 81 USDBạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 8

Yahoo

Vốn hóa thị trường: 42,2 tỷ USD

Số người dùng: 600 triệu

Giá trị người dùng: 70 USDBạn có giá bao nhiêu với Facebook, eBay, Amazon và Twitter? - Ảnh 9

LinkedIn

Vốn hóa thị trường: 24,9 tỷ USD

Số người dùng: 364 triệu

Giá trị người dùng: 69 USD

Có thể thấy, Google và Facebook thu hút một lượng người dùng đông đảo lên tới hàng tỷ, "lấn át" tất cả những "ông lớn" trong làng công nghệ khác. Tuy nhiên, đánh giá "giá trị" của người dùng cao nhất lại thuộc về Amazon khi mỗi một người dùng có "giá" lên tới 733 USD.

Trên đây chỉ là một phép tính nhỏ và mang tính tương đối nhưng cũng phần nào cho ta thấy người dùng có ảnh hưởng quan trọng thế nào tới những tập đoàn công nghệ khổng lồ trên thế giới.

Kiều Hương

Theo Business Insider

Nguồn Người đưa tin