XEM PHONG THỦY THEO BÁT TRẠCH

ngày 04/11/2014

Theo Bát trạch,  Mỗi người có 4 Hướng Hợp và 4 Hướng Không Hợp được chia như sau: Hướng : Đông, Đông Nam, Bắc, Nam ( gọi là Đông Tứ Trạch ), Hướng : Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc ( gọi là Tây Tứ Trạch )

 

1.      Mỗi người có 4 Hướng Hợp và 4 Hướng Không Hợp được chia như sau;

-         Hướng : Đông, Đông Nam, Bắc, Nam ( gọi là Đông Tứ Trạch )

-         Hướng : Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc ( gọi là Tây Tứ Trạch )

2.      Cung của 8 theo bát quái

-         Bắc - Khảm

-         Tây Bắc – Càn

-         Tây – Đoài

-         Tây Nam – Khôn

-         Nam – Ly

-         Đông Nam – Tốn

-         Đông – Chấn

-         Đông Bắc – Cấn

 

Bát trạch

3.      Các sao tốt xấu Ứng với 8 cung

-         Sanh Khí: thuộc Tham lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết. Phàm cung mạng hiệp được phương Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, đến năm, tháng Hợi, Mẹo, Mùi thì được đại phát tài.

-         Thiên Y: thuộc Cự môn tinh, Dương Thổ, Thượng kiết. Nếu vợ chồng hiệp mạng được cung Thiên y và tạo tác nhà cửa, đường ra vào được Phương này thì giàu có ngàn vàng, không tật bịnh, nhơn khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng, khoảng một năm có của. Đến năm, tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì phát tài.

-         Diên Niên (Phước Đức): thuộc Võ khúc tinh, Dương Kim, Thứ kiết. Vợ chồng hiệp mạng được cung này, đường ra vào, phòng, nhà miệng lò bếp xoay vế phương Diên niên chủ về việc: trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẽ, nhơn khẩu, lục súc được đại vượng. Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

-         Phục Vì (Qui Hồn): thuộc Bồ chúc tinh, Âm Thủy, Thứ kiết. Phàm vợ chồng hiệp được cung Phục vì được Tiểu phú, Trung thọ, sanh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương Phục vì gặp năm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục vì ắt sanh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt lò bếp day miệng về hướng này).

-         Tuyệt mạng: thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Bổn mạng phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu). Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

-         Ngũ Quỷ (Giao chiến):Liêm trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung. Bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhơn khẩu. Lâm nạn vào năm, tháng: Dần, Ngọ, Tuất.

-         Lục Sát (Du Hồn): thuộc Văn khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung.Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà. Ứng vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

-         Họa Hại (Tuyệt Thế): thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung.Phương hướng nhà cửa, cưới gả vân vân … phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhơn khẩu. Ứng hại vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

4.      Ngũ Hành Của các hướng và các sao

-         Đều được phân theo : Kim, Mộc, Thủy , Hỏa , Thổ

-         Đều chịu nguyên lý  tương Sinh Kim => Thủy => Mộc => Hỏa => Thổ => Kim. Tướng khắc Kim # Mộc # Thổ # Thủy # Hỏa

Ngũ hành của : 8 cung, 8 du – niên và 8 sao.
- Loại Kim có: Kiền, Đoài, Diên niên, Tuyệt mệnh, Vũ khúc, Phá quân.
- Loại Mộc có: Chấn, Tốn, Sinh khí, Phục vị, Tham lang, Phụ bật.
- Loại Thuỷ có: Khảm, Lục sát, Văn khúc.( có sách nói Phục vị hành thủy )
- Loại Hoả có: Ly, Ngũ quỷ, Liêm trinh.
- Loại Thổ có: Cấn, Khôn, Thiên y, Hoạ hại, Cự môn, Lộc tồn.

Thế nên sao Sinh Khí không tọa được ở Đoài, mộc làm sao sống được trên kim, sao sinh khí đắc địa khi ở phương bắc. Từ đó ta vận dụng để tìm ra sao nào tọa trên cung nào là đắc địa

5. Các điều mà Bát Trạch vẫn còn thiếu xót

Bát trạch chưa vận dụng hết Các Mối Tương Tác của Ngũ Hành

Bát trạch mới vận dụng 2 mối tương tác ngũ hành sau:
- Ngũ hành sinh là tốt
- Ngũ hành khắc là xấu 

Ngoài 2 tiêu chí Sinh & Khắc, ngũ hành còn có 4 mối tương quan khác 
- Ngũ hành ngang hoà: ví dụ "lưỡng thổ thành sơn", "lưỡng thổ, thổ liệt"
- Ngũ hành phản sinh: dư thừa lại được sinh thêm lại trở thành xấu, lửa đang cháy to lại cấp thêm lửa hoặc cấp thêm mộc.
- Ngũ hành phản khắc: yếu khắc mạnh thì bị phản lại khác nào trứng chọi đá 
- Ngũ hành chế hoá: mạnh quá không dùng cách khắc được, thì dùng cách làm hao tổn- xì hơi

Như vậy ngũ hành có 6 mối tương quan, tổng cộng 6 x 5 = 30 bài toán về ngũ hành. Bát trạch không vận dụng đủ 30 mối tương quan về ngũ hành thì xem theo bát trạch không thể chính xác được.

6. Bát Trạch không giải thích được

- Tại sao người ở hướng tốt (Sinh khí, diên niên) làm ăn vẫn lụi bại, người ở hướng xấu (Tuyệt mạng, ngũ quỷ) vẫn phát và không ai bị sao. Thế nên nhiều người không tin vào phong thủy.

- Tại sao những người hợp cung với nhau lấy nhau hoặc cùng làm ăn lại không phát, mà những người không hợp cung lại phát ( vì hợp cung cũng là tiêu chí khi chọn tuổi hợp hôn)

- Nhà thờ chi hoặc nhà thờ họ qua mỗi đời trưởng họ không hợp tuổi thì ban thờ lại đổi vị trí và hướng cho hợp sao. Vậy nên lấy tuổi của người để án ngữ cho nhà, ban thờ và bếp đâu có đúng.

- Nhà được truyền lại từ đời ông => sang đời con => sang đời cháu, đời người ông xây nhà chọn hướng hợp và đặt nơi thờ cúng và bếp theo tuổi người ông, đến đời con không hợp hướng mà người ông không ở đó nữa thì người con phải chuyển ban thờ và bếp đi chỗ khác cho hợp hướng, tiếp nữa đến đời cháu lại không hợp hướng lại chuyển lần nữa. Nhưng nhà đó lại là nơi vừa ở vừa thờ tự của chi thì làm sao chuyển nơi thờ cúng lung tung được

- Nhà sổ đỏ tên bố mẹ vợ, hoặc nhà sổ đỏ tên vợ, mà hai vợ chồng ở thì lấy chủ nhà là ai. Nếu lấy theo người chồng thì cũng không đúng, không phải chủ.

- Nhiều nhà người làm ra kinh tế chính, là trụ cột về tài chính là vợ, mà nhà đó không hợp hướng với vợ, liệu có phải đổi nhà không.

- Nhà chỉ có mỗi người vợ (ly dị, chồng bỏ đi, chồng mất) phong thủy có lấy theo chồng ko.

7. Một số áp dụng sai của các Thầy Bát Trạch

-         Nhà có hướng xấu là bố trí wc và bể phốt ở trước nhà

-         Lấy tuổi gia chủ để đặt hướng ban thờ, Nhà không hợp hướng là quay Ban Thờ nhìn về sau nhà, tức khi người đứng cúng là nhìn ra ngoài đường. ( tôi sẽ có bài phân tích riêng về phòng thờ, ban thờ)

-         Bát trạch lấy mệnh của chủ nhà án ngữ cho Địa và Thiên, một sự áp đặt phong thủy ngược. Trong khi phong thủy phải tính toán và án ngữ theo thứ tự Thiên Địa Nhân. Nhiều thầy phong thủy bát trạch khi hỏi yếu tố Thiên trong phong thủy là gì còn không biết, áp dụng như nào cũng không nói được thì làm phong thủy sao được, thế nên các thầy bát trạch mới lấy Nhân (tuổi gia chủ) để án ngữ Địa và Thiên. Bát trạch không biết tam nguyên cửu vận, không biết vận dụng đại cục và tiểu cục theo huyền không đại quái và phi tính thì thiếu đi thiên thời và địa lợi.

-         Phái Bát trạch không quan trọng và án ngữ địa thế bên ngoài (loan đầu) theo từng vận, chỉ tính hướng cửa theo tuổi gia chủ, không quan trọng và áp dụng tính vị trí cửa (chính môn, tả môn, hữu môn) mà phong thủy quan trọng nhất vị nhị hướng.

8. Kết Luận

-         Trên đây là vài phân tích nhỏ liên quan đến phái Bát Trạch để các bạn hiểu rằng thầy phong thủy chỉ học theo bát trạch không thể áp dụng phong thủy chuẩn được

-         Nếu chỉ học một trường phái thì chỉ nhìn nhận phong thủy theo một chiều thôi, sẽ giống câu chuyện thầy bói mù xem voi.

-         Tôi sẽ lần lượt phân tích 8 trường phái phong thủy khác nhau, bạn nào muốn mạn đàm trao đổi về 8 trường phái phong thủy xin cứ liên hệ thông tin ở dưới

Kiến trúc sư Phong thủy Hoàng Trà khẳng định có thể “Luận Đoán Phong Thủy Qua Điện Thoại”

website : http://PhongThuyHoangTra.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/kientrucsu.hoangtra

Liên Hệ: 0916 299611

 

{fcomment}