Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thi tuyển công chức

ngày 02/03/2020

Cụ thể, theo thông báo số 263/TB-HĐTTCC do Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Tăng Ngọc Tuấn ký ngày 28/02, về việc thi tuyển công chức các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo triệu tập 24 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức của các đơn vị thuộc Viện năm 2019.

Về thời gian, 9g00' ngày 16/3, thí sinh tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để làm thủ tục dự thi vòng 1. 15g00' chiều cùng ngày (16/3), thí sinh tập trung để khai mạc kỳ thi và nghe phổ biến Quy chế thi, Nội quy thi.

Thí sinh sẽ thực hiện 2 vòng thi, Vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Môn Kiến thức chung 60 câu hỏi, thời gian thi 60'. Môn Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thời gian thi 30'. Môn Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30'.

Các thí sinh đạt yêu cầu tại Vòng 1 thì đủ điều kiện dự thi Vòng 2. Vòng 2 Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ thông báo sau khi có kết quả Vòng 1.

Trong ngày 17/3, thí sinh sẽ làm các bài thi. Buổi sáng, từ 8g30-9g00: Thi môn Tin học; từ 10g00-10g30: Thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh). Buổi chiều, từ 14g00-15g00: Thi môn Kiến thức chung. Thí sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30' để làm thủ tục vào phòng thi.


Nguồn: Báo Tổ Quốc