TP.HCM: Truy thu và phạt 7.668 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

ngày 16/12/2019

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về công tác thanh tra, trong 11 tháng đầu năm, cán bộ thuế đã thực hiện thanh tra 703 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt 1.077 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 110 tỷ đồng, giảm lỗ 3.751 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã thu vào NSNN 468 tỷ đồng, đạt 43,42% tổng số thuế truy thu, phạt.

Riêng về kết quả đôn đốc thu qua thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trong tháng 11, Cục Thuế Thành phố đã thực hiện thanh tra kiểm tra 1.896 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt là 4.138 tỷ đồng và đã thu nộp NSNN 3.411 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có những khoản thu khá lớn như thu từ Tổng công ty CP Cảng hàng không Việt Nam 3.498 tỷ đồng, thu từ Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 210 tỷ đồng.


Nguồn: Báo Đấu Thầu