Tay vợt gốc Việt dừng bước trước ' Cậu bé hư'

ngày 30/08/2019

Antoine Hoang dừng bước ở vòng 2 US Open 2019

Kết quả đơn nam ngày 29-30/8:

Nguồn: Báo VietnamNet