Sáp nhập Habubank vào SHB: Thống đốc "gật đầu"

ngày 16/06/2012

Thống đốc NHNN chính thức có văn bản chấp nhận về mặt nguyên tắc việc sáp nhập Habubank vào SHB và yêu cầu 2 ngân hàng này hoàn thành hồ sơ, trình NHNN xem xét.

17062012qt13

Ngày 15/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3651/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo văn bản này, Thống đốc NHNN chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo Đề án sáp nhập trình NHNN kèm theo Công văn số 110/HĐQT ngày 12/6/2012 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận sáp nhập.

Trước đó, cổ đông của cả hai ngân hàng đều đã biểu quyết thông qua kế hoạch sáp nhập này tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Theo dự thảo Đề án sáp nhập Habubank vào SHB do Habubank công bố, các chủ sở hữu cổ phiếu của Habubank sau khi sáp nhập vào SHB sẽ được hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phần Habubank bằng 0,75 cổ phần SHB. Tổng số cổ phần mà cổ đông Habubank nhận khi hoán đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Ngân hàng sau khi sáp nhập sẽ vẫn giữ tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, có vốn điều lệ khoảng gần 9.000 tỷ đồng và quy mô tổng tài sản trên 100.000 tỷ đồng, hoạt động khắp các tỉnh thành lớn trong cả nước. Có số lượng khoảng 500.000 khách hàng và khoảng 5.000 nhân viên.

Và trong bài phát biểu gần đây nhất tại Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Sắp tới sẽ liên tiếp phê duyệt các đề án tái cơ cấu ngân hàng, hoàn thành việc thông qua đề án tái cơ cấu 9 ngân hàng yếu kém.

Theo Báo Dân trí