Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Hải dương có 33 điểm thi

ngày 27/06/2020

Cụ thể, để phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thi quốc gia để tổ chức thành công kỳ thi THPT năm 2020 tại tỉnh.

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Đồng thời tăng cường công tác truyền thông trong phụ huynh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kỳ thi; Tổ chức cho học sinh học tập quy chế thi… để tạo sự đồng thuận cho kỳ thi.

Về phía các trường THPT, Sở chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12; Tăng cường công tác thanh tra coi thi, chấm thi; Quán triệt quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Ban chỉ đạo thi quốc gia về công tác tổ chức thi; Không để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi trên địa bàn tỉnh…

Cũng theo như chia sẻ của Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo đã quán triệt những yêu cầu mới của kỳ thi năm nay, nhưng Ban chỉ đạo cùng các thành viên cần đề cao vai trò trách nhiệm, ý thức, nhiệm vụ chính trị để chỉ đạo, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, phát huy những kinh nghiệm tổ chức kỳ thi năm trước để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm nay thành công.


Nguồn: Báo Công Lý