Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất 8 năm qua

ngày 29/12/2015

Năm 2015, kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Kinh tế Việt Nam 2015 - 1

Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức buổi họp trực tuyến với các địa phương

Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức buổi họp trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2015 đất nước ta cũng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về tình hình thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế-xã hội năm 2015,Bộ trưởng Bùi Quang Vinhcho hay, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tài chính ổn định. Công tác quản lý thu-chi NSNN đươc tăng cường, thu NSNN cả năm ước vượt dự toán.

Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mứctăng trưởng GDP năm 2015ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả; chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú trọng. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể.

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt được nhiều kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp trong nước chuyển biến tích cực. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, đặc biệt là thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững độc lập,chủ quyền; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bước vào phần thảo luận,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngđề nghị các địa phương tập trung đánh giá phần chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các địa phương trong năm qua, đặc biệt phải nhấn mạnh vào các mặt chưa được, tìm ra nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan trong điều hành để tìm ra hướng khắc phục.

Nguồn 24h