Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

ngày 13/10/2020

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tập trung vào chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh với tinh thần cách mạng tiến công, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội lần thứ XIV có trách nhiệm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh với tinh thần cách mạng tiến công, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội lần thứ XIV có trách nhiệm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm khách quan; đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhất là đại hội có nhiệm vụ sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức và năng lực, có uy tín trong Đảng; có tầm nhìn, khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Đại hội còn có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong tỉnh để tham gia đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

“Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Hậu Giang, kế thừa những thành tựu đã đạt được, với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp”, ông Lê Tiến Châu nói.

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục ổn định, duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, với nhiều điểm sáng nổi bật về phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của người dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Những kết quả đạt được nêu trên là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để Hậu Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.


Nguồn: Báo VietnamNet