Huyện Thường Tín (Hà Nội) phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020

ngày 26/06/2019

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 25/6.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, công tác xây dựng NTM được huyện Thường Tín xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới và phát triển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. việc thực hiện các Đề án của UBND huyện đã góp phần giảm áp lực về kinh phí xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện; không để nợ động xây dựng cơ bản, tiết kiêm kinh phí, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 24/28 xã được TP công nhận đạt xã chuẩn NTM; 4 xã đạt và cơ bản đạt 16-17 tiêu chỉ, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 để huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Về công tác quản lý TTXD, năm 2018 UBND huyện chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị tiến hành kiểm tra 249 công trình xây dựng, trong đó 22 công trình xây dựng sai phạm, chiếm 89,1%; 3 công trình xây dựng không phép, 4 công trình xây dựng sai phép; 20 công trình xây dựng vi phạm khác.

Kết quả đã xử lý dứt điểm 20 trường hợp vi phạm, còn 7 trường hợp vi phạm đang tiếp tục xử lý. Ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng với số iền 255 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiến hành kiểm tra 41 công trình, phát hiện 4 công trình vi phạm. Đã xử lý 3 trường hợp, trong đó cưỡng chế 2 trường hợp, tự khắc phục 1 trường hợp, đang giải quyết 1 trường hợp.

Trong công tác cấp giấy CNQSDĐ đất: Thường Tín đã hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp, đất ở cho nhân dân trên địa bàn. Đối với đất nông nghiệp, đã cấp được 31.142 giấy đạt 99,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện phối hợp với đoàn thanh tra của sở TNMT thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, thiết lập hồ sơ, ban hành các quyết định xử lý cưỡng chế vượt thẩm quyền cấp xã.

UBND các xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, khôi phục tình trạng đất như trước khi vi phạm. Năm 2018 đã chỉ đạo tổ chức 116 trường vi phạm; 6 tháng đầu năm 2019, đã chỉ đạo tổ chức xử lý 62 trường hợp vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 9.160 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị thương mại-dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 5.510 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 642 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 524.845 triệu đồng, đạt 93,06%, dự toán TP giao và tăng 135,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: Báo GD&TĐ