Hội thảo khoa học Lịch sử vùng đất Châu Phú hơn 200 năm

ngày 02/10/2020

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận về những nội dung: tiến trình lịch sử vùng đất Châu Phú; kinh tế - xã hội Châu Phú hơn 200 năm và huyện Châu Phú hướng tới tương lai; đồng thời, thảo luận về quá trình hình thành vùng đất Châu Phú.

Qua đó, nhằm đánh giá đúng, đầy đủ về quá trình phát triển hơn 200 năm của Châu Phú, bổ sung thêm nguồn tư liệu về lịch sử địa phương để đề xuất những hình thức tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần quảng bá, kêu gọi đầu tư để Châu Phú xây dựng và thực hiện thành công các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Nguồn: Báo An Giang