Giao lưu trực tuyến 'Vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển vùng đồng bào dân tộc'

ngày 17/12/2021

'Vai trò tiên phong của đảng viên trong phát triển vùng đồng bào dân tộc' là chủ đề của chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra trên báo Giáo dục và Thời đại từ 9h00 đến 10h00 thứ Sáu, ngày 17/12/2021.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

Ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên;

Cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú THCS Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, giúp đồng bào dân tộc từng bước giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại là cần thiết. Trong quá trình này, vai trò của các đảng viên được xem là hạt nhân chính trị quan trọng.

Từ sự sâu sát tiên phong của các đảng viên trong việc tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhiều hộ gia đình người dân tộc đã biết làm ăn, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các đảng viên là người dân tộc ngày càng thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở đã dần thay đổi nhận thức và trở thành những người đi đầu trong các phong trào. Các đảng viên hạt nhân tiên phong này đã tạo động lực phấn đấu cho lớp thanh niên trẻ học tập và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của đảng, được đóng góp tiếng nói để giúp thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Những vấn đề về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về những nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của người đảng viên để góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng người dân sẽ được các khách mời chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến.

Ngay bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời tại đây, hoặc qua email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com hoặc tương tác qua Fanpage của Báo Giáo dục và Thời đại.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/gltt/giao-luu-truc-tuyen-vai-tro-tien-phong-cua-dang-vien-trong-phat-trien-vung-dong-bao-dan-toc--ZMzDhWonR.html