Giảm chi phí sản xuất: Trách nhiệm của cán bộ QLSX hay của lãnh đạo doanh nghiệp?

ngày 14/09/2016

Đây là một câu hỏi không hề đơn giản, là bài toán tương đối khó mà mọi doanh nghiệp khi bắt tay vào sản xuất, kinh doanh đều phải đi tìm câu trả lời.

Giảm chi phí sản xuất

 

Trước tiên, xin lưu ý giảm chi phí ở đây là giảm lãng phí, giảm những chi phí không đáng có trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chứ không nói đến việc tìm cách cắt xén, loại bỏ một số các khoản chi trong doanh nghiệp như chính sách “thắt lưng buộc bụng” mà nhiều doanh nghiệp đang thực hiện trong thời kỳ khó khăn hiện nay.

Giảm chi phí sản xuất

Không lãnh đạo doanh nghiệp hay cán bộ quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp Việt Nam nào khẳng định không có lãng phí đáng kể trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình trong cuộc khảo sát (có phân tích hiện trạng) trên 300 doanh nghiệp từ tháng 08/2015 đến nay của PMC Việt Nam. Thử hỏi lãng phí có nhiều không? Chắc hẳn ai cũng bảo là nhiều! Nhưng đã có bao nhiêu phần trăm cán bộ quản lý sản xuất quan tâm đến giảm lãng phí? Có quan tâm thì đã thực hiện giải pháp nào để giảm lãng phí chưa? Thực hiện rồi thì có đánh giá tính hiệu quả của giải pháp không? Đã tìm cách để cải tiến hơn nữa không? Chúng ta đã đưa mong muốn giảm chi phí sản xuất thành mục tiêu thường xuyên, liên tục chưa trong khi hằng ngày tổ chức sản xuất trong tình trạng vẫn còn nhiều lãng phí và chi phí đầu vào mỗi ngày một tăng???

Giảm chi phí sản xuất

Khi so sánh DNVVN Việt Nam với các DN nước ngoài tại Việt Nam, nhất là các DN của Nhật, chúng ta kém hơn hẳn về quản lý chi phí sản xuất. Vấn đề đặt ra là “Tại sao các doanh nghiệp Nhật Bản này làm được mà chúng ta thì không thể?”, câu trả lời thường là "Tại họ là doanh nghiệp Nhật!"!??? Nhưng thử đi sâu hơn để xem xét, công nhân, cán bộ quản lý của họ là ai? -Là người Việt Nam. Câu trả lời ở đây chỉ có thể là sự khác biệt về Phương pháp quản lý mà thôi.

Doanh nghiệp Việt Nam thường kỳ vọng đi tìm những giải pháp hoành tráng, đưa ra các kế hoạch rất ấn tượng nhưng tính khả thi thấp, hoặc có đề ra kế hoạch nhưng thiếu kiểm tra, đánh giá. Ngược lại, doanh nghiệp Nhật thường áp dụng các phương pháp quản lý đơn giản mà hiệu quả. Doanh nghiệp Nhật đi từng bước chậm mà chắc chứ không như phần đông các Doanh nghiệp Việt Nam cứ thích nhảy vọt. Một tòa nhà không thể xây cao mà không cần đến cái nền móng thật tốt. Nền móng của doanh nghiệp chính là phương pháp quản lý, là kiến thức, kỹ năng của cán bộ quản lý và cả của chủ doanh nghiệp.

Giảm chi phí sản xuất

Thực ra, làm thế nào để cán bộ quản lý áp dụng được những điều cơ bản nhất trong công tác quản lý là đã giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả. Nhiều người đã từng biết 5W1H, PDCA, 4M, 3Mu 3Gen, SMART, 20/80, 5S Kaizen,… nhưng thử hỏi có bao nhiêu cán bộ QLSX áp dụng đúng và nhuần nhuyễn các công cụ này trong thực tế quản lý? Có bao nhiêu cán bộ QLSX có được các kỹ năng mềm để có thể lôi cuốn, phát huy năng lực nhân viên dưới quyền cũng như thuyết phục lãnh đạo? Câu trả lời xin được dành cho Lãnh đạo các doanh nghiệp.

Nguồn: http://pmcvietnam.edu.vn