Dự kiến đóng cửa chợ Tôn Thất Đạm trong quý 2 năm 2022

ngày 17/12/2021

Sau khi UBND TP.HCM chấp thuận phương án đề xuất, UBND quận 1 sẽ hỗ trợ các hộ kinh doanh và chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm.

Ngày 15/12, UBND quận 1 kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Công Thương, Sở Tài chính chấp thuận chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm ở phường Bến Nghé. Sau khi có ý kiến chấp thuận từ thành phố, UBND quận 1 dự kiến dừng hoạt động chợ Tôn Thất Đạm trong quý 2 năm 2022.

Dựa trên cơ sở ý kiến của các sở ngành và nhằm đảm bảo lợi ích của các hộ kinh doanh, UBND quận 1 đề xuất vận dụng Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 169 hộ kinh doanh đủ điều kiện theo Quyết định 06 (có điểm kinh doanh cố định và trực tiếp kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và có mã số thuế) sẽ được nhận khoản hỗ trợ 69 triệu đồng/hộ. Với 22 hộ không đủ điều kiện theo Quyết định 06 sẽ nhận mức hỗ trợ 29 triệu đồng/hộ.

Chợ Tôn Thất Đạm ở TP.HCM. Ảnh: Lê Quân.

Ngoài ra, 10 hộ kinh doanh do Ban quản lý chợ Tôn Thất Đạm sắp xếp qua các thời kỳ trước đây còn tồn tại cho đến nay sẽ được nhận mức hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. 21 hộ thuộc 2 đơn vị là Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Bến Nghé và Công ty Cổ phần Vissan được nhận khoản hỗ trợ 29 triệu đồng/hộ.

Tổng kinh phí hỗ trợ các tiểu thương khi chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

Chợ Tôn Thất Đạm hoạt động trên lòng lề đường Tôn Thất Đạm (đoạn từ đường Hàm Nghi đến đường Huỳnh Thúc Kháng). Chợ không có quyết định công nhận hoạt động của UBND TP.HCM, không có nhà lồng. Các hộ kinh doanh tự trang bị gian hàng bán kiên cố bằng các vật liệu nhẹ, đặt cố định trên lòng lề đường.

Định hướng quy hoạch chợ Tôn Thất Đạm theo hướng giải tỏa đã có từ năm 2003 và đã nhiều lần được UBND phường Bến Nghé thông tin đến các hộ kinh doanh. Theo nguyện vọng của các hộ kinh doanh, UBND quận 1 đã nhiều lần dời thời gian chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm từ năm 2007 sang năm 2010, sau đó là năm 2012, năm 2013 và năm 2015.

Hầu hết hộ kinh doanh tại chợ Tôn Thất Đạm đã nắm thông tin về quy hoạch. Họ đều có tâm lý kinh doanh cầm chừng chờ ngày chợ chấm dứt hoạt động.

Nguồn: https://zingnews.vn/du-kien-dong-cua-cho-ton-that-dam-trong-quy-2-nam-2022-post1283860.html