Dự án khu dân cư Hải Hà chuyển từ đất dịch vụ thành đất ở không qua đấu giá?

ngày 08/06/2021

Ngày 1/9/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 3087/QĐ-UBND giao tổng diện tích 29.310 m2 tại xã Quảng Tân (huyện Quảng Xương) cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà (gọi tắt Công ty Hải Hà) thuê đất (khu đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng) để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất đến năm 4/2/2055. Nhà nước cho thuê đất nộp tiền hàng năm.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công ty Hải Hà thuê 29.310 m2 tại xã Quảng Tân để xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô nhưng doanh nghiệp này không thực hiện dự án. Sau đó, khu đất dịch vụ được chuyển thành dự án khu dân cư Green Park Hải Hà (đất ở) mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên theo thông tin phản ánh, Công ty Hải Hà sau khi nhận đất không xây dựng dự án nói trên nhưng cũng không bị cơ quan chức năng thu hồi dự án. Sau đó, đến năm 2016 Công ty Hải Hà bất ngờ trình văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất Trung tâm thương mại và dịch vụ ô tô sang đất ở.

Đến ngày 11/11/2016 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 13089/UBND-NN về việc Công ty Hải Hà xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Tân (huyện Quảng Xương) từ đất Trung tâm thương mại sang đất ở.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh này chấp thuận cho Công ty Hải Hà được lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tại khu đất mà Công ty được UBND tỉnh cho thuê để sử dụng vào mục đích Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 10/2017, UBND huyện quảng Xương có quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân.

Cụ thể, dự án có tổng diện tích 29.310 m2; trong đó diện tích đất ở là 16.589,82 m2, đất công cộng 1.972,55m2, đất hạ tầng kỹ thuật 10.747,73m2. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 58,14 tỷ đồng.

Quyết định 2375/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 2375/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt.

Tại quyết định nêu rõ: “Nguồn gốc hiện trạng là đất đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần thương mại Hải Hà thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ ô tô theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 044568 ngày 11 tháng 9 năm 2010. Hiện trạng khu đất đã được xây dựng tường rào bao quanh, có 01 nhà bảo vệ; trên khu đất đang được tập kết đất đồi…”.

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất thực hiện dự án khu dân cư Hải Hà được nêu rõ trong Quyết định 2375/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi đất thương mại dịch vụ chuyển thành đất ở không qua đấu giá, dự án khu dân cư thương mại Hải Hà (tên thương mại Green Park Hải Hà) nhanh chóng được chủ đầu tư xây dựng và hoàn thiện phần shophouse. Quý 1/2020, dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác, kinh doanh.

Theo thông tin quảng cáo, chào bán trên một số trang mua bán bất động sản thì Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco được giới thiệu là đơn vị phát triển của dự án Green Park Hải Hà.

Liên quan đến sự việc trên, PV đang liên hệ với UBND tỉnh Thanh Hóa để làm rõ thêm các thông tin.

Nguồn TT&CS