Đồng Nai thông báo tuyển giáo viên năm học 2019- 2020 đợt 2

ngày 06/12/2019

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tổng chỉ tiêu gồm 116 giáo viên, 159 nhân viên tại 37 đơn vị trường học. Nhu cầu tuyển dụng chi tiết đã được đưa trên website của Sở GD&ĐT.

Xét tuyến viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, đối với giáo viên sẽ gồm thực hành giảng dạy để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Đối với nhân viên, thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người trúng tuyển phải có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 10/1/2020 bắt đầu thực hiện thu hồ sơ dự tuyển tại Sở GD&ĐT; tổ chức xét tuyển vòng 1 từ 13/1/2020 đến ngày 17/1/2020; tổ chức phỏng vấn, thực hành từ 12/2/2020 đến ngày 14/2/2020. Điểm, kết quả tuyển dụng được thông báo từ 18/2/2020 đến ngày 28/2/2020.


Nguồn: Báo GD&TĐ