Đề xuất Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp

ngày 13/10/2021

Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến chương trình kỳ họp để dự phòng cho trường hợp dịch bệnh trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp, Quốc hội phải họp trực tuyến cả kỳ.

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày, đợt 1 là 11 ngày (từ 20/10 đến 1/11), đợt 2 là 6 ngày (từ 8/11 đến 13/11).

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội cũng đã dự kiến chương trình kỳ họp để dự phòng cho trường hợp dịch bệnh trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp, Quốc hội phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm, tạo điều kiện cho Chính phủ, các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Về chia Tổ đại biểu Quốc hội, ông Cường cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát tốt, đề nghị bố trí Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự họp tại Nhà Quốc hội.

Theo đó, sẽ giảm 1 điểm cầu và đề nghị chia các vị ĐBQH thảo luận ở 72 Tổ ĐBQH. Trong đó, 10 Tổ tại Nhà Quốc hội gồm hơn 200 ĐBQH công tác ở Hà Nội và 62 Tổ/62 địa phương còn lại gồm gần 300 vị ĐBQH.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo sáng 13/10.

Theo phương án họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung, việc biểu quyết thông qua các dự thảo luật, nghị quyết (tại đợt 2) vẫn áp dụng hình thức biểu quyết điện tử như thông lệ, riêng việc thông qua chương trình kỳ họp (tại phiên trù bị) đề nghị áp dụng hình thức biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên iPad.

Ông Cường cho biết, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan hoàn thiện phần mềm biểu quyết cài đặt trên iPad; tổ chức thử nghiệm, kiểm tra phần mềm 3 lần trước khi khai mạc kỳ họp. Đến nay, đã thử nghiệm được 1 lần vào ngày 8/10 và về cơ bản, phần mềm biểu quyết này vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu để áp dụng tại kỳ họp này.

"Trong trường hợp họp trực tuyến cả kỳ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho áp dụng hình thức biểu quyết qua phần mềm cài đặt trên iPad đối với các dự thảo luật, nghị quyết; đồng thời, đề nghị dự phòng phương án biểu quyết bằng giơ tay và bỏ phiếu kín", ông Cường cho biết.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các ý kiến tại phiên họp cơ bản đồng tình với tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội, đồng thời đề nghị tiếp thu hoàn thiện một số nội dung.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là kỳ họp hết sức quan trọng vì bước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ và quyết định khung khổ kế hoạch của năm 2022, tinh thần là tiếp tục đổi mới, rút ngắn thời gian kỳ họp nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật, các quyết sách đúng nhất.

Nội dung trình Quốc hội vừa qua có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm qua nhiều vòng, nhiều lớp giữa các cơ quan, nhất là sự chuẩn bị của Ủy ban thường vụ Quốc hội ở các phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dịch cơ bản được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội đòi hỏi cố gắng vượt bậc trong quý IV để đạt kết quả cao nhất. Tinh thần chung Quốc hội đồng hành với cả nước.

Quốc hội có thể làm việc thêm vào Chủ nhật để sớm bế mạc kỳ họp thứ 2, đồng thời có thể sẽ họp thêm chuyên đề vào cuối năm nay để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Nguồn: https://vtc.vn/de-xuat-quoc-hoi-hop-truc-tuyen-ca-ky-neu-dich-benh-van-dien-bien-phuc-tap-ar641131.html