Đàn ông chẳng cần đến phụ nữ

ngày 03/10/2015

Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói:

Đàn ông chẳng cần đến phụ nữ

– Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không thể xa rời đàn bà.

Ông chồng hỏi:

– Tại sao đàn ông lại cần phải có đàn bà?

– Nếu trên thế giới này không có đàn bà thì ai khâu lại quần áo cho đàn ông?

– Nhưng nếu như trên thế giới không có đàn bà thì đàn ông còn cần mặc quần áo làm gì?

*************

Đàn bà hói cũng không tha

Đêm khuya chồng đi công tác mới về nhà. Irena nhìn kĩ áo vét của chồng mà không tìm thấy một sợi tóc phụ nữ nào.

– Thì ra là anh tệ đến như thế : người vợ đay nghiến, ngay cả đàn bà hói anh cũng không tha.

Nguồn GDTĐ