Công ty ông Đặng Thành Tâm: Tiền mặt “bay” hơn một nửa sau 3 tháng

ngày 15/05/2013

 Ngay sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo vì kết quả kinh doanh bê bết năm 2012, Kinh Bắc tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý I đáng thất vọng. BCTC đồng thời tiết lộ những mối quan hệ vay nợ dích dắc với các bên liên quan.

 

Lợi nhuận sau thuế bằng -285% cùng kỳ
Lợi nhuận sau thuế bằng -285% cùng kỳ
Tổng công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 với kết quả đảo ngược hoàn toàn so với cùng kỳ 2012.
Kết thúc quý vừa rồi, KBC lỗ 55,2 tỷ đồng so mức lãi 12,2 tỷ đồng đạt được trong quý I/2012. Trong đó, lỗ thuộc về các cổ đông công ty mẹ là 53,1 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ thể hiện trên dữ liệu kết quả kinh doanh cho thấy do doanh thu sụt giảm mạnh và chi phí bán hàng tăng.
Cụ thể, doanh thu bán hàng quý I/2013 của KBC bằng chưa tới 1/3 cùng kỳ, chỉ đạt 43,8 tỷ đồng. Cộng với việc, các khoản giảm trừ doanh thu trong quý lên gần 5 tỷ đồng nên doanh thu thuần chỉ còn 38,8 tỷ. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 58,6% còn 4,9 tỷ đồng. 
Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 2,9 tỷ trong kỳ trong khi các loại chi phí khác hầu như đều giảm. Giá vốn hàng bán giảm 20,6%; chi phí tài chính mà cụ thể là chi phí lãi vay giảm 8,8%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 63,3%.
Qua đó, hoạt động kinh doanh trong kỳ ghi nhận lỗ thuần 65,3 tỷ đồng, so với mức lãi đạt được quý I/2012 là 18,8 tỷ đồng. Thêm vào đó còn có phần lỗ từ công ty liên kết hơn 1 tỷ đồng.
Do vậy, mặc dù ở phần lợi nhuận khác ghi nhận mức lãi tăng gần 300% lên 10,1 tỷ đồng song không bù đắp nổi lỗ từ hoạt động kinh doanh của tổng công ty và các công ty liên kết. Tổng lỗ kế toán trước thuế ở mức 56,3 tỷ đồng.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng vì vậy xuống mức âm 183 đồng/cp so với mức 64 đồng/cp cùng kỳ năm 2012.
Ngoài ra, một số chỉ tiêu thể hiện trên bảng cân đối kế toán còn cho thấy, qua 3 tháng đầu năm, thặng dư tiền mặt của KBC hao hụt rất mạnh, giảm 65,6% còn 22 tỷ đồng. Hàng tồn kho không được cải thiện và vẫn tăng nhẹ. Tổng tài sản giảm 3,3 tỷ đồng so với đầu năm.
Kinh doanh không thuận lợi nên trong kỳ vừa rồi, lương và thưởng; thù lao Hội đồng quản trị sụt giảm mạnh so cùng kỳ năm ngoái, giảm 59% xuống còn 546,63 triệu đồng.
Theo giải trình của công ty, kết quả kinh doanh hợp nhất quý I không khả quan, lợi nhuận hợp nhất sau thuế bằng -285% so với quý I/2012 do kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí trong hoạt động của công ty.
Trước đó, từ 2/4, cổ phiếu KBC đã bị đưa vào diện cảnh báo do báo cáo tài chính sau kiểm toán 2012 cho thấy công ty lỗ 435,64 tỷ đồng.  
Vay ông Đặng Thành Tâm hàng chục tỷ
Theo thông tin thuyết minh tại báo cáo tại giao dịch trọng yếu với các bên liên quan, trong kỳ công ty trả gốc vay cho ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT số tiền gần 5,49 tỷ đồng, đồng thời thu lãi tiền vay từ CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (một công ty khác của ông Đặng Thành Tâm) 1,85 tỷ đồng.
Ngoài ra, tại ngày 31/3/2013, công ty còn khoản phải thu thương mại ngắn hạn với CTCP Đầu tư Sài Gòn là 104,13 tỷ đồng, với CTCP Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân (cho vay không lãi) 1 tỷ đồng, CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (lãi phải trả) 23,6 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hương (tạm ứng) 4,17 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, Công ty còn các khoản phải trả/đi vay các bên liên quan: Vay ngắn hạn 113,7 tỷ đồng tại 2 công ty CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn và CTCP Đầu tư Sài Gòn. Vay dài hạn đến hạn phải trả cho Ngân hàng TMCP Nam Việt 45,46 tỷ đồng, trả lãi vay cho ngân hàng này 20,74 tỷ đồng.
Khoản phải trả ngắn hạn khác còn 258,4 tỷ đồng, trong đó còn khoản vay từ ông Đặng Thành Tâm 714 triệu đồng, phải trả cho CTCP Đầu tư Sài Gòn 6,75 tỷ đồng và CTCP Thuỷ điện SGI – Lào 250,9 tỷ đồng.
Không dừng tại đó, công ty còn vay dài hạn Ngân hàng TMCP Nam Việt 144,5 tỷ đồng, vay dài hạn bằng cổ phiếu tại ngân hàng 300 tỷ đồng. Vay dài hạn CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng 4 tỷ và vay ông Đặng Thành Tâm 22,1 tỷ.
Trong các mối quan hệ giao dịch phức tạp này, CTCP Công nghệ Viễn thông, CTCP Thuỷ điện SGI – Lào là công ty liên kết, NHTMCP Nam Việt là tô chức có chung nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Sài Gòn có mối quan hệ cổ đông với KBC, ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT công ty và bà Nguyễn Thị Thu Hương là Tổng Giám đốc.
Mai Chi

 

{fcomment}