Chỉ trong quý I, 3.378 nhân viên của VPBank ‘bốc hơi` đi đâu?

ngày 14/05/2015

Báo cáo tài chính quý 1/2015 của VPBank cho thấy số lượng nhân sự của ngân hàng này giảm tới 3.378 người.


vpbank
Lợi nhuận quý 1 của VPBank tăng gần gấp đôi

Thuyên chuyển 3.713 nhân viên

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2015. Điểm đáng lưu ý nhất chính là việc nhân sự của VPBank giảm mạnh. Nhiều người đặt câu hỏi 3.378 nhân viên của VPBank ‘bốc hơi” đi đâu.

Đây là điểm rất đáng chú ý vì trong suốt thời gian dài qua, VPBank là một trong số ít ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng và mở rộng mạng lưới nhất. Vì vậy khó có thể tin được VPBank lại sa thải tới 3.378 chỉ trong 1 quý.

Thực tế, VPBank không những không sa thải mà còn tuyển dụng thêm hơn 300 lao động chỉ trong quý 1. Nguyên nhân nhân sự tại ngân hàng giảm mạnh chính là trong quý 1 là do 3.713 nhân viên khối Tín dụng tiêu dùng (thuộc VPBank) đã chuyển sang công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPB FC) do VPBank đã chuyển hoạt động tín dụng tiêu dùng sang VPB FC.

Quý 1, VPBank đã chi 492,02 tỷ đồng cho lương và chi phí liên quan. Không rõ 3.713 nhân viên VPBank chuyển sang VPB FC đầu kỳ hay cuối kỳ.

Nếu 3.713 nhân viên VPBank chuyển sang VPB FC đầu kỳ, thì bình quân mỗi nhân viên VPBank nhận 87 triệu đồng/3 tháng, tương ứng 29 triệu đồng/tháng. Con số này có vẻ không hợp lý lắm khi mức lương cao nhất trong hệ thống ngân hàng năm 2014 cũng chỉ hơn 20 triệu đồng/tháng.

Nếu 3.713 nhân viên VPBank chuyển sang VPB FC đầu kỳ thì bình quân mỗi nhân viên VPBank nhận 54,46 triệu đồng/3 tháng, tương đương 18,15 triệu đồng/tháng. Con số này không có nhiều cách biệt so với thù lao 18,01 triệu đồng/người/tháng của nhân viên VPBank quý 1/2015.

Quý 1, toàn hệ thống VPBank cũng đẩy mạnh tuyển dụng. Tại thời điểm 31/3/2015, cả hệ thống có 9.968 người, tăng 467 người so với cuối năm 2014.

Thu nhập của các công ty còn phần trội hơn nhân viên ngân hàng một chút. Quỹ lương VPBank trong quý 1 năm nay đạt 631,49 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 394,07 cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, mỗi nhân viên VPBank đạt 63,35 triệu đồng/3 tháng, tương ứng 21,12 triệu đồng/tháng.

Lợi nhuận tăng gần gấp đôi

Trong những quý gần đây, VPBank luôn khiến cổ đông nức lòng khi liên tục công bố lợi nhuận kỳ sau tăng vọt so với kỳ trước. Quý 1/2015 cũng không phải ngoại lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015, lợi nhuận sau thuế của VPBank đạt 313,62 tỷ đồng, tăng 156,47 tỷ đồng, tương ứng 99,57% (tăng gần gấp đôi) so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi của VPBank tăng vọt khi đa số các chỉ tiêu kinh doanh đều có bứt phá. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 3.991,94 tỷ đồng, tăng 1.066,85 tỷ đồng, tương ứng 36,47% so với quý 1/2014.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng từ con số 82,38 tỷ đồng quý 1/2014 lên 149,54 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng từ 10,66 tỷ đồng lên 16,82 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 127,96 tỷ đồng, tăng 23,99 tỷ đồng, tương ứng 23,07% so với quý 1/2014.

Các khoản lãi thuần tăng vọt nên việc VPBank rộng tay trả lương và trích lập dự phòng không “làm xấu” lợi nhuận.

Cụ thể, quý 1, chi phí hoạt động của VPBank là 1.043,7 tỷ đồng, tăng 324,16 tỷ đồng, tương ứng 45,05%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thậm chí còn tăng 362,51 tỷ đồng, tương ứng 81,85% lên 805,41 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 84.991,33 tỷ đồng, tăng 6.612,5 tỷ đồng, tỷ lệ 8,432%, mức tăng tương đối cao so với các đơn vị khác trong hệ thống. Nợ có khả năng mất vốn là 466,84 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ, giảm mạnh so với tỷ lệ 0,66% thời điểm cuối năm 2014.

Tiền gửi của khách tăng từ 108.353,67 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 111.690,11 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng đạt 3,-0,8%, tương đương 3.336,44 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2015, tổng tài sản của VPBank là 164.641 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Nguồn VTC News