Bức xúc với mẫu tem của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam "Tam Sa Thất Liên Dữ"

ngày 29/08/2013

Mẫu tem “Tam Sa Thất Liên Dữ” do Bưu chính Trung Quốc phát hành in hình 7 đảo thuộc nhóm An Vĩnh, phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phía Việt Nam khẳng định việc làm này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

 

Yêu cầu Trung Quốc hủy ngay mẫu tem vi phạm chủ quyền Việt Nam
Mẫu tem vi phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do Bưu chính Trung Quốc phát hành.
 
Ngày 28/8, website của Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải cụ thể hình ảnh mẫu tem vi phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam của Bưu chính Trung Quốc.

Cụ thể, tháng 5/2013 vừa qua, Bưu chính Trung Quốc đã phát hành bộ tem phổ thông 6 mẫu mang tên “Mỹ lệ Trung Quốc”, trong đó có 1 mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (giá tem mẫu mặt 1,2 tệ, mang tên “Tam Sa Thất Liên Dữ”). Đây là hình ảnh về nhóm 7 đảo thuộc nhóm An Vĩnh nằm ở phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng phản ứng việc phát hành mẫu tem này vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ, việc Bưu chính Trung Quốc phát hành mẫu tem  “Tam Sa Thất Liên Dữ” là không phù hợp với các quy định của Văn kiện Liên minh Bưu chính Thế giới (cụ thể là vi phạm Điều 8 Công ước).

Bưu chính Việt Nam phản đối hành động phát hành mẫu tem của Bưu chính Trung Quốc và yêu cầu Bưu chính Trung Quốc tôn trọng sự thật, hủy ngay mẫu tem, phong bì và bưu ảnh in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, không để tái diễn hành động tương tự, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai ngành Bưu chính nói riêng và hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

P.Thảo

 


 

 

{fcomment}