Bộ GD-ĐT công bố đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

ngày 01/04/2015

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015.
 
Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12;

Đề thi đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao, tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% tổng số điểm và cho mức độ nâng cao chiếm khoảng 40% tổng số điểm để đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh;
Kỳ thi THPT quốc gia 2015
Bộ GD-ĐT đã công bố mẫu đề và đáp án các môn trong kỳ thi THPT 2015

Đề thi ra theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Đề thi các môn khoa học xã hội tiếp tục ra theo hướng mở;

Về hình thức, đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: phần đọc hiểu và phần làm văn; trong đó, tỷ lệ điểm dành cho phần đọc hiểu chiếm khoảng 30% tổng số điểm. Đề thi các môn Ngoại ngữ có 2 phần: phần viết và phần trắc nghiệm; trong đó, tỷ lệ điểm dành cho phần viết chiếm khoảng 20% tổng số điểm.

Nguồn VTC News