BIDV quyết định chi 2.700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

ngày 24/10/2016

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (BID – HOSE), đã quyết định trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8,5%, thay cho phương án trả bằng cổ phiếu mà Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã thông qua.

BIDV quyết định chi 2.700 tỷ đồng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 04/11, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 21/11/2016. Với số lượng cổ phiếu BID đang lưu hành, dự kiến BIDV sẽ chi ra khoảng 2.700 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Sau 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận của BIDV đạt 5.623 tỷ đồng trước thuế, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tăng 11,5% so với đầu năm lên 956.000 tỷ đồng (tính đến ngày 30/9). Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng tăng 12,7%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,72%.

Hôm nay (22/10), BIDV cũng tiến hành họp cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua việc sửa điều lệ của ngân hàng với nội dung cho phép Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV thay vì Chủ tịch HĐQT như trước đó.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán