Bắc Ninh: Xử phạt 11 doanh nghiệp, cơ sở vi phạm bảo vệ môi trường gần 4 tỷ đồng

ngày 25/05/2021

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty TNHH giấy Song Kiệt (cụm công nghiệp (CCN) Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) bị phạt 350 triệu đồng; Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Đức Tiến (CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) bị phạt 340 triệu đồng; Công ty TNHH giấy Tiến Tài (CCN Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) bị phạt 500 triệu đồng.

Công ty Giấy và Bao bì Phú Cường (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) bị phạt 570 triệu đồng; Công ty TNHH giấy Tân Kim Ngân (CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) bị phạt 300 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Lâm (CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê) bị phạt 170 triệu đồng.

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến (phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) bị phạt 300 triệu đồng; Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giấy Anh Quốc (CCN Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) với số tiền 340 triệu đồng; Công ty Nam Long (CCN Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) bị phạt 300 triệu đồng.

Công ty Giấy và Bao bì Phú Cường (CCN Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) bị phạt 340 triệu đồng; Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi (CCN Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) bị phạt 390 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, cơ sở trên có hành vi vi phạm như không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày; hoạt động sản xuất nhưng không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định…

Tổng số tiền xử phạt các doanh nghiệp, cơ sở là 3,9 tỷ đồng, đồng thời, đình chỉ hoạt động từ 4 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn GD&TĐ