Thủ tướng thúc giục đơn giản hóa thủ tục thuế, hải quan

ngày 06/08/2014

Đây là lần thứ ba trong gần một tháng qua, Thủ tướng yêu cầu ngành thuế, hải quan phải giảm thiểu các thủ tục hành chính. 

Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó là các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng cải cách các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Tài chính phải chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng một lần nữa yêu cầu từ nay đến cuối năm 2014, ngành thuế cần giảm thời gian thực hiện thủ tục khai, nộp của doanh nghiệp còn không quá 300 giờ một năm. Đến năm 2015, con số này phải đạt ngang mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ). Số lần nộp cũng được yêu cầu giảm tối thiểu bằng với mức trung bình khu vực. Đồng thời, số doanh nghiệp tham gia kê khai thuế điện tử đến cuối năm cũng phải đạt 95%.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông.

Để thực hiện các mục tiêu trên, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra Chính phủ... cũng được yêu cầu phải nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành một số quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo tránh trùng lắp, chồng chéo với ngành thuế, hải quan.

Chỉ đạo này được Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh Báo cáo môi trường kinh doanh 2013 (Doing Business) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào tháng 6 cho thấy, Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm. Con số này cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn Indonesia (259 giờ), Thái Lan (264 giờ), Phillipines (193 giờ), Malaysia (133 giờ) và Singapore (82 giờ). Tình trạng chậm trễ này đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cũng theo báo cáo của WB, số giờ để doanh nghiệp dành để nộp các khoản bảo hiểm mỗi năm là 335 trong tổng số 872 giờ nộp thuế. Do đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục hành chính thu, nộp bảo hiểm xã hội, y tế để đến cuối năm 2014 cắt giảm một phần ba số lần và 50% số giờ so với hiện nay.

Trong ngày 5/8, Thủ tướng cũng ký ban hành Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) từ các nguồn vốn ngân sách, trái phiếu, ODA… Kế hoạch được xây dựng phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại các chiến lược, kế hoạch kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng cân đối nguồn đầu tư công, tập trung vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn, phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014. Từ năm 2015 trở đi, Luật Đầu tư công sẽ được thực hiện nghiêm, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu để đảm bảo vốn cho các công trình thực sự cần thiết, không xé lẻ. Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách sẽ chỉ được dành thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các chương trình khác sẽ được chỉ đạo để thực hiện dứt điểm trong năm 2015.

Ngọc Tuyên - Chí Hiếu

{fcomment}