Thay đổi chóng mặt khi `góp gạo thổi cơm chung` với người yêu

ngày 01/07/2016

"Mình về chung một nhà nhé". Đó là câu mở đầu cho một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời bạn. Khi sống cùng người yêu, một thế giới khác lạ sẽ mở ra trước mắt bạn. Bạn không còn phải một mình nữa nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn cần thay đổi thói quen, phong cách và lối sinh hoạt trước đây. Bộ ảnh hài hước trên The Bright Side cho thấy cuộc sống thay đổi thế nào sau khi hai người quyết định dọn về "góp gạo thổi cơm chung".

thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-1
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-2
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-3
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-4
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-5
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-6
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-7
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-8
thay-doi-chong-mat-tu-khi-ban-gop-gao-thoi-com-chung-voi-nguoi-yeu-9

 

Nguồn Ngôi Sao