Tại sao sư tử đực có bờm?

ngày 20/11/2017

Tý ngồi tán gẫu với Tèo, Tý hỏi:

Tại sao sư tử đực có bờm?

- Đố cậu sư tử đực với sư tử cái, con nào có bờm?

Tèo tự tin đáp:

- Tất nhiên là con đực rồi, ai chẳng biết.

- Thế tại sao sư tử đực có bờm còn sư tử cái lại không có? - Tý tiếp tục hỏi.

Tèo phân vân hồi lâu rồi nói:

- Tớ cũng không biết nữa.

Tý cười đáp:

- Con đực có bờm để cho vợ nó dễ túm tóc đấy!

- !?!

Nguồn GDTĐ