Hôm nay, hàng triệu người lao động được tăng lương

ngày 01/01/2016

Từ 1.1.2016, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 250.000-400.000 đồng; tăng trung bình khoảng 12.4%.

Tăng lương tối thiểu 2016 - 1

Từ 1/1/2016, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 250.000-400.000 đồng; tăng trung bình khoảng 12.4%.

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ, từ ngày hôm nay (1/1/2016),mức lương tối thiểuvùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: Vùng 1 là 3,5 triệu đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015); vùng 2 là 3,1 triệu đồng/tháng, (tăng 350.000 đồng ); vùng 3 là 2,7 triệu đồng/tháng (tăng 300.000 đồng); vùng 4 là 2,4 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng ).

Như vậy, mứctăng lương tối thiểucho người lao động năm 2016 là từ 250.000-400.000 đồng/tháng. Mức tăng trung bình khoảng 12,4%.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này) .

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận. Khi thực hiện mức lương này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độtiền lươngcủa người lao động làm thêm giờ, làm ban đêm, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại...

Theo điều tra của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho hay, có tới 19,9% người lao động khẳng định tiền lương không đủ sống, 72% phải chi tiêu rất tiết kiệm, 62% lao động phải làm thêm giờ để phục vục cuộc sống.

Nguồn 24h