"Hậu Trịnh Xuân Thanh", PVC lãi lớn trăm tỷ

ngày 27/09/2016

Hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty PVC vẫn diễn ra ổn định - khẳng định của ông Nguyễn Văn Đồng, Phó TGĐ Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trên trang chủ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Nguyễn Văn Đồng khẳng định: “Hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty PVC vẫn diễn ra ổn định, bình thường, các dự án PVC làm Tổng thầu, nhà thầu vẫn bám sát tiến độ, chất lượng cao”.

Năm 2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tổ hợp đạt 10,31 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 52,50 tỷ đồng. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tổ hợp đạt 22,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 136,68 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tổ hợp đạt 148,45 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 178,749 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 9/2016, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 236,34 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ ước đạt 278,32 tỷ đồng.

PVC đang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cũng là nguồn việc chủ yếu của PVC trong những năm tới. Trước hết, PVC sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 đã được giao cũng như nguồn việc gối đầu cho những năm sau.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVC thi công.

Theo ông Đồng, PVC cũng đang tập trung đẩy mạnh công tác xử lý các khoản công nợ tại các dự án. Đồng thời triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty PVC đã được Tập đoàn phê duyệt như kiện toàn mô hình tổ chức, công tác quản trị, nguồn nhân lực tại Cơ quan Tổng công ty, các Ban điều hành dự án, chi nhánh của Tổng công ty; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên; Triển khai công tác thoái vốn đối với các đơn vị theo kế hoạch.

“Tập thể lãnh đạo, CBCNV và người lao động PVC đã và đang cố gắng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành kế hoạch SXKD và đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định tư tưởng cho người lao động yên tâm công tác”, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng khẳng định.

Cổ phiếu PVX của PVC hiện đang được giao dịch ở mức giá 2.200 đồng/cổ phiếu.

Nguồn 24h